Activiteiten

Wel opgeladen, niet opgebrand
Datum: 29-11-2017

In deze workshop reiken we pragmatische adviezen, kaders en tips aan voor je persoonlijk energiemanagement. Ons vertrekpunt is dat je niet opbrandt door hard te werken, maar wel door de manier waarop je werkt. We organiseren in zekere zin onze eigen burn-out. Ons hiervan bewust worden, is de belangrijkste stap die we kunnen zetten om het niet zover te laten komen.

Een stiltedegustatie op initiatief van ETION en Taking Wing
Datum: 25-01-2018

"Druk, druk, druk!", dat is vandaag bijna een standaardantwoord op de klassieke 'hoe gaat het'-vraag. We hollen onszelf voortdurend voorbij om toch maar onze cijfers te halen en mee te blijven met de nieuwste trends in een overhaastige maatschappij. ETION en Taking Wing helpen je halt te houden in de eindeloze mallemolen met iets nieuws: een stiltedegustatie.

Datum: 20-02-2018
Organisaties die kunnen en durven vooruitdenken op de ruimere invloed van hun producten of diensten, hebben de toekomst in handen. Proactieve morele assessments van innovaties worden nóg belangrijker in een tijdperk waarin de mens de controle steeds meer uit handen geeft aan intelligente systemen en machines. Welke impact zal jouw product of dienst hebben op de omgeving? Met welke ethische kwesties dien je rekening te houden in het ontwerp ervan? In deze workshop leer je hoe je een waardengerichte kijk kan koppelen aan innovatief denken.
It's all about culture
Datum: 06-03-2018
Slechts 30% van alle overnames en fusies is een succes. Het feit dat overnames doorgaans puur financieel bekeken worden, zonder veel rekening te houden met de betrokken medewerkers en de bedrijfscultuur, speelt hier een belangrijke rol in. Want laat nu net dat sociaal 'passief' de motor zijn van het bedrijf dat je kocht of gaat kopen.
Aan de slag met 19 inzichten in leiderschap
Datum: 15-03-2018
Veel organisaties hangen vandaag nog vast aan het infuus van de hiërarchie. Leiderschap wordt gezien als een zaak van sterke leidinggevenden, van top-downsturing en controle. Wanneer men daarentegen van medewerkers initiatief, flexibiliteit en samenwerking verwacht, is ander leiderschap wenselijk. Ook als gedragsverandering nodig is, faalt bazig leiderschap.
Datum: 19-04-2018


Steeds meer organisaties gaan op zoek naar andere manieren van organiseren, om zo aan slagkracht en kwaliteit van arbeid te winnen. Zelfsturing kan hier een oplossing zijn, maar het stopt niet bij de introductie van zelfsturende teams op operationeel niveau. Innovatieve arbeidsorganisatie vereist een hertekening van de ganse organisatie en duidelijke leiders aan het roer van de organisatieverandering. 

Een integrale aanpak voor winst- en waardecreatie.
Datum: 08-05-2018


Meer dan 80% van de KMO's heeft geen specifiek duurzaamheidsbeleid. Dat wil niet zeggen dat ze er niet mee bezig zijn. Wel hebben ze problemen bij het bepalen van de precieze scope, de juiste allocatie van tijd en middelen. Men komt er niet toe om systematisch verbeterinitiatieven te nemen en deze te kaderen in een breder plan. 

Datum: 07-06-2018
Regelmatig herbronnen is geen overbodige luxe. Het houdt onze geest gezond, onze acties creatief, en verhindert dat we in de drukte vervreemd geraken van ons ware zelf. Zich terugtrekken in aandacht en verstilling op een spirituele plek helpt daarbij.