Laureaat ETION-Ondernemersprijs 2017

Gratis loopbaanplatform voor bedrijven

Gezocht: ondernemers die de volwassenen van morgen inspireren!

Euforie rond STEM gepast?

Naar depolarisering

Sport-app van MOVE wint 8ste editie Start Academy

Onderwijshervorming: duidelijkheid is enige positieve

Hervorming secundair onderwijs stelt zwaar teleur

350 ondernemers voor de klas

Het systeem van duaal leren, vloek of zegen?

De Vlaamse regering wil via de uitbouw van een stelsel van duaal leren vanaf september 2017 de arbeidsmarktgerichte opleidingen in ons onderwijs opwaarderen. In principe kan je hier niets op tegen hebben en de zaak alleen maar toejuichen. Er dringen zich echter een aantal kritische vragen op.