Hervorming secundair onderwijs stelt zwaar teleur

350 ondernemers voor de klas

Het systeem van duaal leren, vloek of zegen?

De Vlaamse regering wil via de uitbouw van een stelsel van duaal leren vanaf september 2017 de arbeidsmarktgerichte opleidingen in ons onderwijs opwaarderen. In principe kan je hier niets op tegen hebben en de zaak alleen maar toejuichen. Er dringen zich echter een aantal kritische vragen op.

STEM in ons onderwijs, hype of noodzaak?

De initiële uitdaging is al een paar decennia oud. Toen ontstond het debat naar aanleiding van het dalend aantal leerlingen in de nijverheidstechnische richtingen en de roep van de arbeidsmarkt om meer technisch geschoolden. Deze uitdaging heeft zich ondertussen tot een chronisch gegeven verpopt. Hoewel er heel wat initiatieven rond STEM worden ontwikkeld, is de oorspronkelijke uitdaging zeker niet van de baan.

Onderwijs en arbeidsmarkt: een mismatch?

In deze beleidsnota maken we de analyse van de afstemming onderwijs en arbeidsmarkt, komen we in de kaderstukken met duidelijke standpunten ter zake en formuleren we concrete voorstellen naar het beleid en het bedrijfsleven. We concentreren ons hierbij vooral op de uitdaging met de hoogste urgentie: het al jarenlange nijpend tekort aan technisch en technologisch geschoolden.