Student electricien krijgt praktijk opleiding

Het systeem van duaal leren, vloek of zegen?

De Vlaamse regering wil via de uitbouw van een stelsel van duaal leren vanaf september 2017 de arbeidsmarktgerichte opleidingen in ons onderwijs opwaarderen. In principe kan je hier niets op tegen hebben en de zaak alleen maar toejuichen. Er dringen zich echter een aantal kritische vragen op.

Hoewel het Vlaamse bedrijfsleven blijkt open te staan voor het concept van duaal leren, is de grote vraag of het bedrijfsleven er ook klaar voor is. Al te gemakkelijk wordt de vergelijking met Duitsland gemaakt. Maar die vergelijking loopt mank. Er is daar niet alleen een serieuze financiële injectie in het systeem door de bedrijven zelf, Vlaanderen is op de eerste plaats een regio van kmo’s. Daardoor duiken een aantal praktische vragen op, maar er zijn ook een aantal te vervullen voorwaarden nodig. In deze nota worden enkele beleidsvoorstellen geformuleerd die bedrijven kunnen helpen motiveren.

Ten slotte gaat deze nota we dieper in op enkele kritische vragen: Is er echt nood aan een nieuw ‘systeem’? Moet de modernisering van het secundair niet eerst afgewerkt zijn? Wat met de zwakkere leerling? Zijn de verwachtingen niet te hoog gespannen?