Duaal leren: vallen de kwetsbare leerlingen uit de boot?

Ondanks het gejuich van Vlaams Minister van Werk Crevits slaat duaal leren in ons land nog niet voldoende aan. Diverse betrokken partijen uiten hun bezorgdheid over de kwetsbare leerlingen. Toch is er toekomst voor het systeem. Ondernemen sprak met Wolf Vlaeminck, Vicky Coryn en Nick Vanwalleghem.

Duaal leren, zegen of vloek?

Experimenteren met werkplekleren

Werf eens een schoolverlater aan

Het systeem van duaal leren, vloek of zegen?

De Vlaamse regering wil via de uitbouw van een stelsel van duaal leren vanaf september 2017 de arbeidsmarktgerichte opleidingen in ons onderwijs opwaarderen. In principe kan je hier niets op tegen hebben en de zaak alleen maar toejuichen. Er dringen zich echter een aantal kritische vragen op.