Laureaat ETION-Ondernemersprijs 2017

Lothar van Diessen is de laureaat van de ETION-Ondernemersprijs 2017. Hij ontving de prijs voor zijn internship bij Wolters Kluwer Belgium. De ETION-Ondernemersprijs is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen en ETION. Al meer dan 20 jaar verzamelt ETION bij haar leden concrete bedrijfsprojecten waarrond masterstudenten van de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen gedurende een aantal maanden kunnen werken. Zij schrijven hierover een paper en presenteren hun werk voor een jury van academici en bedrijfsbegeleiders.

De jury onder leiding van Dr. Alain Guiette  was dit jaar unaniem in haar beslissing om de prijs toe te kennen aan masterstudent Handelsingenieur Lothar Van Diessen voor zijn internship bij Wolters Kluwer Belgium. In zijn project onderzocht hij of en hoe de Business unit Tax and Accounting Publishing haar dienstverlening aan het corporate business segment nog efficiënter en rendabeler kan afstemmen op de doelgroep. 

De begeleiders van dit project waaronder Marianne Saman, marketing manager bij Wolters Kluwer Belgium, en Prof. dr. Annouk Lievens waren onder de indruk van zowel de academische kwaliteit van het project, de gedrevenheid van Lothar, als van de concrete impact die het project had op de strategie van de business unit en bekroonden zijn prestatie dan ook met de grootste onderscheiding.

Hiermee is Lothar dan ook de terechte laureaat van de ETION-Ondernemersprijs 2017 waaraan een geldprijs van 750 € verbonden is. ETION wil Lothar nogmaals van harte feliciteren met zijn uitstekende prestatie en wenst hem alvast veel succes in zijn professionele loopbaan.