Didier Pierre: "Met overmorgen in het achterhoofd"

Fotograaf
Johan Martens

De ETION Leadership Award 2020 werd recent uitgereikt aan Didier Pierre. De eigenaar en voorzitter van PMC Holding werd vooral gelauwerd omwille van zijn inspirerende visie op circulariteit. Ondernemen had een uitgebreid gesprek met hem.


Laat het de lezer van dit stuk van meet af aan duidelijk zijn: wie een uiteenzetting van Didier Pierre verwacht over leiderschap, is eraan voor de moeite: “Of ik een leider ben, moeten anderen uitmaken. Sommigen noemen me een predikant, omdat ik zowel privé als beroepsmatig heel toekomstgericht en duurzaam te werk ga. Mijn ideeën deel ik graag met anderen en ik slaag er dan vaak in mensen te overtuigen om mee te stappen in mijn verhaal. Maar voor het lezen van boeken over management en leiderschap heb ik momenteel geen tijd. Over duurzaam leven, wonen en werken lees ik des te meer.”

“Privé doe ik ook wat ik professioneel doe. Als ondernemer ben ik niet anders dan als huisvader.”

Kenmerkend voor het leven van de 51-jarige ondernemer is naar eigen zeggen de lange termijn: “Ik kuste mijn vrouw toen ik 15 was en we zijn nog steeds gelukkig samen. Ook de vriendschappen die ik koester, gaan al lang mee. Ik ben dus vooral bezig met de lange termijn. Of het nu om duurzaam ondernemen of om mijn privéprojecten gaat, telkens gebeurt dit met overmorgen in mijn achterhoofd.”

Het is dan ook moeilijk om de gevierde leider veel over leiderschap te ontlokken: “Ik ben niet iemand die ’s morgens even in de rol van de leider stapt of zich op het werk anders gedraagt dan thuis. Dan ben je een acteur, geen authentiek persoon. Ik geloof ook niet dat Elon Musk een ander mens is in zijn gezin dan bij Tesla. Die twee werelden lopen bij mij door elkaar. In beide gevallen probeer ik steeds zoveel mogelijk terug te geven aan de maatschappij: waar ben ik hier mee bezig en hoe kan ik dat zo lang mogelijk doen. Wat zijn de noden bij mij en anderen — klanten, leveranciers en de maatschappij — en hoe kan ik daar op lange termijn op inspelen op een manier die de druk op de planeet klein houdt? Als mijn kleinkinderen later vragen wat ik heb gedaan om het klimaat beter te maken, dan wil ik hen een degelijk antwoord kunnen geven en mezelf niets te verwijten hebben. Eerder dan leiderschap, wil ik dan ook vooral bekommernis uitstralen en uitdragen over klimaat en grondstoffengebruik. Als anderen me daarin dan volgen, vind ik dat al heel goed.”

Duurzaam model

Reeds twintig jaar geleden begon Didier Pierre zich zorgen te maken over het klimaat en de grondstoffenproblematiek. Hij zag dat onze economie niet duurzaam met de zaken omging. Pierre besliste dat een andere manier van leven de oplossing was. Professioneel liet hij rond 2000 een extern bureau een carbon footprint voor zijn bedrijven maken. “We onderzochten waar onze vervuilers zaten. Onze gebouwen, transport, logistiek en afval — dat we nochtans reeds scheidden — werden in kaart gebracht. Het was de methode van de vermeden emissies. We werden er veel wijzer door, omdat we zagen dat we heel wat konden verbeteren. Er kwamen verbetertrajecten op korte, middellange en lange termijn uit de bus en we ontdekten quick wins. Zo ging voor ons de bal aan het rollen.”

De eigenaar van PMC Holding, die als hoofdactiviteit het herinrichten van kantoren heeft, startte zijn activiteiten opnieuw op, maar met minder CO2-uitstoot, minder afval en minder vervuiling. Het was een duurzame aanpak, lang voor de terminologie daarvoor werd uitgevonden, weet hij: We scheiden al 25 jaar afval. We begonnen met ecodriving en competentiebeleid vóór het allemaal bewust werd gedaan. We hebben veel geïmplementeerd waarop pas later namen werden gekleefd. We blijken nu een voorbeeld te zijn in de circulaire economie, maar waren daar al lang voor die term ontstond mee bezig.”

  • Lees het volledige artikel in het oktobernummer van Ondernemen [PDF, 4 blz., 327 kB].