Geloof als steun

Tokai Optecs is een Belgisch-Japanse joint venture die brillenglazen fabriceert en verdeelt. Kurt Leuridan is er vennoot en CEO sinds 2004. “Ik ben opgeleid als jurist-notaris, maar ik heb na de stage de job nooit uitgeoefend omdat het niet bij me paste.” Hij startte zijn loopbaan als adviseur bij Deloitte, maar merkte al snel dat het niet hetzelfde was als zelf ondernemen.”

ETION Unplugged met Pieter Deknudt

Reveil zag het levenslicht in 2014, toen Pieter Deknudt zijn goede vriend Robbie verloor. Om Robbie te eren, schreef ‘Zinger’, het bandje van Robbie, het nummer Grace (Everybody’s Dying These Days). Ondanks heel wat fronsende blikken van vrienden en kennissen, besloot Pieter de song te spelen aan het graf van Robbie. Hij voelde dat dit de meest respectvolle manier was om zijn vriend, rocker in hart en nieren, te eren.

ETION Jongeren: circulair ondernemen: waarheid, durven én doen

Circulariteit wordt vandaag in één adem genoemd met duurzaam ondernemen, en is de voorbije jaren een trending topic geworden. Er wordt dus onmiskenbaar veel over circulariteit gesproken, maar er concreet en rendabel aan de slag mee gaan is niet altijd eenvoudig.

De bouwsector staat bekend als een weinig innoverende en conservatieve sector. Desalniettemin beweegt er wel wat… niet toevallig door een jonge generatie ondernemers die beseft dat het anders moet.

Natuurbeleid vertalen naar economisch rendement

Ignace Schops is directeur van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) en voorzitter van Europarc Federation, de koepelorganisatie van alle nationale parken in Europa. Met het Nationaal Park Hoge Kempen werd hij een innovator die natuur en maatschappij (opnieuw) wil verbinden op vier niveaus: van natuur met natuur, van mensen met natuur, van economie met natuur en van beleid met praktijk. Ignace krijgt al jaren internationale erkenning voor zijn ambassadeurswerk in de bescherming van natuur en biodiversiteit.

Helden op de werkvloer door te luisteren

Zelfdoding is nog altijd een taboe, ook op de werkvloer. Be A He(a)ro wil door workshops zelfdoding en zelfmoordpreventie bespreekbaar maken in bedrijven. “We leren de deelnemers wat luisterend leiderschap inhoudt en hoe ze een held op de werkvloer kunnen zijn”, zegt David Ramael.

Het verschil maken vanuit authentieke verhalen

Via de regio-werking kan ETION rekenen op een goed verankerd lokaal aanbod. Inspirerend, fris én dicht bij huis. Samen met het ETION-team en een aantal collega-ondernemers uit de buurt, zijn het de regio-voorzitters die instaan voor die dynamische werking. Joke Vandepitte, Mieke Van Oost en Jan Robrechts nemen sinds september die rol op in de respectievelijke regio’s West-Vlaanderen, Brabant-Brussel en Kempen.

Durven kiezen voor een regeneratieve economie

Sociale en reguliere economie vinden elkaar

"Winst is vandaag meer een middel dan een doel"

Automatiseren met mensen met autisme