Joost Callens en Lara Vandecapelle van Toontjehuizen

Toontjeshuizen: slim samenwer­ken om droom te realiseren

Toontjeshuis biedt mensen met een beperking de kans om zo zelfstandig mogelijk te leven. Er zijn vandaag in Vlaanderen ruim 15.000 jongvolwassenen die zelfstandig willen leven en wonen, maar die dat niet kunnen door hun beperking en die ook niet kunnen rekenen op overheidstoelagen. Zij blijven afhankelijk van ouders, die echter worstelen met de vraag wat er van hun kind moet worden als zij niet langer die zorg kunnen dragen. Zij zoeken een structurele oplossing. “Wij brengen uiteenlopende partijen samen om die droom te kunnen realiseren”, zo vertellen ons Lara Vandecappelle en Joost Callens.

Structuur

Lara Vandecappelle is coördinator van de coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk (cvso) Toontjeshuis. Lara Vandecappelle: “Als cvso werken we met drie partijen: een vzw die aan fondsenwerving doet (zie verder), diverse zorgverleners (zie verder) en een social impact fonds, met name Toontjeshuis (SIF Toontjeshuis). Dat is de bouwheer en eigenaar van onze Toontjeshuizen. Toontjeshuis SIF is een sociale coöperatieve van investeerders en obligatiehouders en die maken het mogelijk om die huizen effectief te kunnen bouwen. We vragen géén investering van ouders, om zoveel mogelijk mensen kansen te geven. En we bieden ook een structurele oplossing voor gedreven ouders die noodgedwongen zelf al initiatieven ontplooien, maar die vandaag de hele investering en de risico’s moeten dragen die gepaard gaan met het bouwen en uitbaten van het huis.”

Impactinvesteren

Joost Callens kennen we nog als CEO van bouwbedrijf Durabrik en als ondernemer met een uitgesproken belangstelling voor leiderschap en duurzaamheid. Sedert 1 januari is hij geen CEO meer bij Camino Group (voorheen Durabrik), maar voorzitter.

Joost Callens zet vandaag zijn schouders onder Toontjeshuizen: “We zoeken impactinvesteerders. Die situeren zich op het spectrum tussen enerzijds pure filantropie via giften en aan het andere uiterste meer risicovolle impactinvesteringen in jonge start-ups. Wij creëerden een impactfonds waar vastgoed tegenover staat. Het SIF Toontjeshuis verhuurt dat vastgoed aan een lokale vzw, die telkens een antwoord formuleert op maat van die lokale groep. Er is dus ook een bescheiden huurinkomst. Wij zoeken impactinvesteerders die een inflatiedekkend rendement beogen van 1 à 2 procent. Er is in de maatschappij voldoende geld beschikbaar dat vandaag niet inspeelt op een reële maatschappelijke nood.”

Wij zoeken impactinvesteerders die een inflatiedekkend rendement beogen van 1 à 2 procent.

Een tweede actor in de constructie is een vzw die aan fondsenwerving doet. Joost Callens: “Die fondsenwerving is nodig omdat we momenteel niet gesubsidieerd worden door de overheid.”

Een derde actor in de formule van de Toontjeshuizen zijn uiteenlopende zorgpartners. Lara Vandecappelle: “Tien zorgpartners hebben zich in de vzw-coöperatieve ingekocht (Toontjeshuis vzw). Die kozen elk voor een innovatieve manier van werken in het klassieke zorglandschap. Voorbeelden zijn Oranje vzw of Voluit vzw. Zij bieden mobiel ambulante zorg aan huis, maar zij hebben ook zelf voorzieningen voor wonen op maat van mensen met een beperking. Met die drie partijen in onze coöperatieve streven we naar de oprichting van lokale vzw’s waarin ouders en bewoners zich verenigen rond een huis.”

Lees het volledige artikel in het juninummer van Ondernemen.