De weg naar een klimaatvriendelijk hr-beleid

Bedrijven hebben een belangrijke rol te spelen als we de klimaatdoelstellingen willen halen. Als we de bal enkel in het kamp van de regering leggen, dan zal dat niet volstaan om het tij te doen keren. Welke rol kan je als werkgever precies spelen?

Acerta geeft je vijf vernieuwende ideeën voor een klimaatvriendelijk hr-beleid dat zowel het klimaat als je medewerkers helpt. 

Vergroening bedrijfswagens

Nocturne: ondernemen ligt in onze natuur

De Nocturne staat al jaren bekend als hét grootste netwerkevent van de Kempen. Maar groot, veel en dicht op elkaar voelt nu toch ook een beetje onwennig. Daarom pakken we het iets intiemer aan. Zodat échte, waardevolle verbinding weer een plaats krijgt.

We ontmoeten elkaar in het nagelnieuwe Tabloo, een bezoekers- en ontmoetingscentrum rond het nucleair afval dat op de site geborgen wordt. Om er te bezinnen over wat wij als ondernemers kunnen betekenen in het klimaatvraagstuk.

COP26: doen wat nodig is

Wat mogen we verwachten van COP26, de klimaattop die volgende week in Glasgow plaatsvindt? Niet wat we kunnen doen is relevant, wel wat er nodig is.

Energietransitie vraagt meer kennis

Ronni Belmans
©Energyville

Ronnie Belmans, tot voor kort de general manager van Energyville en professor aan de KU Leuven, kijkt vol optimisme naar de energietransitie die er zit aan te komen.

Duurzaamheid moet in elke bestuurskamer prioritair zijn

Duurzaamheid zit bij ondernemingen nog te vaak in een apart hokje of een aparte afdeling. Duurzaamheid hoort in elke bestuurskamer een prioritair aandachtspunt te zijn. Zeven argumenten voor wie daaraan mocht twijfelen.

De cirkel rond maken

Ondernemingen worden in de klimaatzaak alsmaar nadrukkelijker voor hun verantwoordelijkheid gesteld. De transitie naar een koolstofneutraal en duurzaam zakenmodel wordt een mondiale concurrentiestrijd. Dichter bij huis krijgen we met de ‘green deal’ alvast een Europese routekaart.

Wat betekent de Green Deal concreet?

Om onze klimaatdoelstellingen te halen is het van belang om koolstofneutraliteit te bereiken. Het recentste VN-klimaatrapport laat er geen twijfel meer over bestaan: de klimaatopwarming is een gevolg van menselijk handelen. Koolstofneutraliteit is dus een belangrijke doelstelling, maar niet genoeg. Het bouwen van een duurzame economie vergt een totaalaanpak. Het volstaat niet langer om hier en daar een paar quick wins te realiseren.

Durven kiezen voor een regeneratieve economie

De nieuwe klimaatpolitiek

Een Nederlandse rechtbank veroordeelde recent de oliegroep Shell tot het reduceren van zijn CO2-uitstoot met 45% tegen 2030.