Pieter Ballon: “Corona moet ons leiden naar de 15-minuten-stad”

Fotograaf
ulrikeb

De coronapandemie die ons teistert, moet het momentum vormen om over te gaan naar structurele hervormingen waar onze maatschappij al lang klaar voor is. Dat is de visie van ‘Smart Cities’-specialist Pieter Ballon.

Pieter Ballon is niet alleen Professor Communicatiewetenschappen aan de VUB. Hij houdt er ook de universitaire leerstoel rond Smart Cities, die als doel heeft op grote schaal data te verzamelen, te analyseren en aan te wenden om onze steden leefbaarder, duurzamer en dynamischer te maken. Daar zijn de voorbije jaren grote stappen gezet met digitale toepassingen als parkeerbetalen, het onderzoeken van de luchtkwaliteit, evenals het monitoren en bijsturen van de verkeersstromen. Ook allerlei deelsystemen deden hun intrede in de steden.

Dat was de fase van de bewustwording, vindt Pieter Ballon. Nu komt het moment van daadwerkelijke impact: “Als de slimme stad succesvol moet zijn, dan is de eerste generatie van digitale diensten en applicaties slechts het begin. We moeten nu duidelijk de impact gaan zien op hoe we leven, wonen en werken. We moeten nu naar maatregelen gaan die leiden tot concepten die veel verder gaan dan enkel de slimme stad. We krijgen door de coronacrisis een sense of urgency aangereikt waarvan we gebruik moeten maken.”

Nieuw stedelijk weefsel

De Vlaamse Regering nodigde Pieter Ballon uit om deel uit te maken van het maatschappelijk relancecomité. Samen met andere specialisten als Lieven Annemans, Wouter Duyck, Ive Marx en Inge Vervotte moet hij mee bepalen hoe onze maatschappij zich moet heroprichten na de pandemie.

“Nu moeten we heilige huisjes durven slopen.”

Ballon keek mee naar alles wat met de nieuwe inrichting van de stad en de publieke ruimte te maken heeft. Het concept van de 15-minuten-stad was een van de belangrijkste die de groep naar voren bracht om de relance waar te maken, weet de communicatiewetenschapper: “Binnen het post-COVID-stadsweefsel moeten alle belangrijke functionaliteiten op vijftien minuten stappen of fietsen van mij liggen. We hebben in pandemietijden geleerd dat alles op één punt samenbrengen, winkels en overheid centraliseren en met zijn allen in Brussel of Antwerpen gaan werken, geen goede strategie is. Tijdens de lockdown hebben we gemerkt dat thuiswerk, videovergaderen en teleconsultaties een positief effect hadden op mobiliteit, lucht- en levenskwaliteit.”