Hooggeschoolden aan de zijlijn

Het blijft verbazen, maar op onze arbeidsmarkt blijft nog altijd veel geschoold talent aan de zijlijn. Dat geldt zeker voor een categorie hoogopgeleiden met Afrikaanse roots. Bert Smits, een sociaal entrepreneur die ook actief is in de klankbordgroep Leiderschap van ETION, zet zijn schouder onder het project Job@Ubuntu.

De brug tussen winst en waarden

In de ideale wereld kunnen ondernemingen zich focussen op één doel: het creëren van een zo groot mogelijke aandeelhouderswaarde. Helaas is de wereld niet ideaal. Ondernemingen worden dan ook regelmatig geconfronteerd met maatschappelijke en politiek netelige kwesties, zoals de situatie van de Oeigoeren in China (zie ook De Standaard van 14-15 augustus).

Durven kiezen voor een regeneratieve economie

Sociale en reguliere economie vinden elkaar

Veel tijd voor triage

Automatiseren met mensen met autisme

Human rights due diligence bij kmo’s

Naar een eerlijke vorm van samenleven

Bevrijdt corona ons van ‘werkisme’?

Ondernemen in een complexe omgeving