De zeven levens van bitcoin

De waarde van de bitcoin kende de afgelopen jaren heel wat fluctuaties. Vanaf 2017 zijn er heel wat stijgingen op te merken maar ook dalingen. En dat heeft ertoe geleid dat de bitcoin al een paar keer voor dood is verklaard.

Toepassingen van blockchain

Cryptomunten zijn meer dan een hype

Digitale revolutie, duurzaamheidsrevolutie?

Als den uil niet zien en wil

Beleggen is niet speculeren