Banken geven minder krediet

ETION besteedde de laatste maanden heel wat aandacht aan de situatie op het vlak van financiering voor de ondernemers. De après-midi met Steven Van den Berghe (Aveno), Alex De Ridder (PMV), Patrick Valckx (Power Solutions Group) en Geert Janssens (ETION) over kredietschaarste kende een groot succes. Intussen blijft de situatie op het terrein verder evolueren.

PMV steunt inno­vatie in uiteenlo­pende projecten en bedrijven

In 2021 steunde de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) ruim 11.000 dossiers. Ze bereikt op die manier sterk uiteenlopende types van projecten en ondernemingen. Ondernemen sprak met Alex De Ridder.

Ethische schuldenaanpak groeit snel

MyTrustO (neutrale, ethisch verantwoorde schuldbemiddeling) is flink gegroeid en wordt ook steeds bekender. Maar de ambitie stopt niet: de organisatie spant zich in om nog meer bedrijven en instanties in haar netwerk op te nemen. Ondernemen sprak met initiatiefnemer Patrick Van Buggenhout.

Strakkere financierings­voorwaarden

Net zoals in de rest van de eurozone hebben ook de Belgische banken tijdens de voorbije maanden hun financieringsvoorwaarden verstrakt. We mogen zeker nog niet spreken van een ‘credit crunch’, maar bedrijven moeten zich bewust zijn van een veranderende context.

Enquête: 'Vier op vijf ziet collega-ondernemingen omvervallen'

MyTrustO: Innovatie in ethische schuldvordering

Ethiek en krediet