MyTrustO: Innovatie in ethische schuldvordering

Voor ETION is MyTrustO een waardengedreven kompas dat het mogelijk maakt om schuldvordering niet alleen ethischer maar ook meer efficiënt te laten verlopen. Dat komt omdat het instrument een aantal structurele tekortkomingen weet te ondervangen.

MyTrustO gaat in tegen het buikgevoel van een doorsnee schuldeiser. Wanbetalers halen vaak het bloed van onder de nagels van invorderaars en facturatiediensten. Er ontstaat een cultuur van wantrouwen en gebrek aan respect. Schuldeisers hebben geleerd hoe ze dat moeten aanpakken. Met geijkte procedures, clausules in contracten, aanmaningsbrieven, aangetekend schrijven, advocatenbureaus, incasso’s en gerechtelijke procedures. Een hele invorderingsindustrie heeft zich ondertussen gespecialiseerd en geprofessionaliseerd.

"MyTrustO gaat in tegen het buikgevoel van een doorsnee schuldeiser."

Cascade-effect

Die aanpak garandeert dat er veel stof opwaait maar helaas wordt er weinig betaald. Vooral wanneer er meerdere schuldeisers zijn, ontstaat er een onderlinge concurrentiestrijd waarbij iedereen zijn deel van de koek wil binnenrijven. Het cascade-effect is dat zelfs een relatief kleine schuld zich snel ontpopt tot een onoverkomelijke last als gevolg van aanmaningskosten, boetes, incasso’s en advocatenkosten. Deze vermenigvuldigingsoperatie duwt een schuldeiser letterlijk de afgrond in.

En toch blijft de incassomolen gezwind draaien omwille van (volgens mij) drie redenen:

  1. Gewoonte… mensen zijn gewoontedieren. Eens een bepaalde manier van werken is ingeburgerd, is het niet eenvoudig om die te doorbreken.
  2. Rechtvaardigheidsgevoel: de schuldeiser wil vanuit zijn rechtvaardigheidsgevoel het spel hard wil spelen want men kent de situatie van de schuldenaar niet en er is vaak ook geen persoonlijk contact. Men opteert voor een eerder kille en afstandelijke aanpak die bovendien op het eerste zicht de beste optie lijkt.
  3. Het klassieke dilemma: als ik als schuldeiser het spel zacht speel en er zijn nog andere schuldeisers in het spel die dat spel hard spelen dan krijgen zij misschien hun geld en ik niet. De andere schuldeisers denken er natuurlijk net zo over en het eindresultaat is dat iedereen geneigd is om er hard tegenaan te gaan. De uiteindelijke uitkomst is de minst goede voor iedereen.
Innovatie

Het innovatieve van MyTrustO is dat het deze structurele mankementen doorbreekt:

  1. Gewoonte wordt doorbroken omdat het instrument een zetje geeft aan de betrokkenen om het over een andere boeg te gooien (Cf. nudging)
  2. Het rechtvaardigheidsgevoel kan dankzij MyTrustO worden omgedraaid. Wat is er nu zo rechtvaardig aan een systeem dat mensen opzadelt met een hoop kosten en boetes terwijl die lang niet in verhouding staan tot de initiële schuld?
  3. MyTrustO vult de rol van regisseur in waardoor kan vermeden worden dat alle schuldeisers als ‘kiekens zonder kop’ naar alle mogelijke contractuele en/of rechtsmiddelen grijpen waardoor de zaak escaleert. Omdat de regisseur iedereen in vertrouwen kan nemen, kan de kalmte worden bewaard. De regisseur kan ervoor zorgen dat een kleine schuld klein blijft en effectief wordt terugbetaald.
Algemeen belang

De innovatie zit hem ook in het feit dat de regisseur eigenlijk een publieke taak op zich neemt, een taak van algemeen belang die het individueel belang van alle schuldeisers overstijgt. Een taak die een individuele schuldeiser moeilijk op zich kan nemen omdat hij of zij dan rechter en partij zou zijn. De regisseur is onafhankelijk en zorgt voor een oplossing die economisch, technisch en sociaal-menselijk superieur is. Het spreekt voor zich dat dit ook in het belang is van het bedrijfsleven. Want vandaag krijgen bedrijven hun geld doorgaans niet terug, al was het maar omdat de kosten een veelvoud zijn van de initiële schuld.

Dat is de ware innovatie en dat is dan ook de reden waarom wij denken dat we met ETION dit initiatief voluit moeten steunen.