illustratie bedrijfsfinanciering om groei en innovatie te bewerkstelligen

PMV steunt inno­vatie in uiteenlo­pende projecten en bedrijven

In 2021 steunde de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) ruim 11.000 dossiers. Ze bereikt op die manier sterk uiteenlopende types van projecten en ondernemingen.

“In 2021 heeft PMV op die manier niet minder dan 315 miljoen euro geleend en gewaarborgd. Omdat we altijd maar een deel van de totale som lenen of waarborgen, gaat het om een totale leningssom van 500 miljoen euro. Het totale geïnvesteerde bedrag draait dan om en bij de 700 en 800 miljoen euro. Dat gaat ook gepaard met bijkomende tewerkstelling, stijgende omzetten en hogere fiscale opbrengsten. De impact van de financieringen door PMV is niet te onderschatten”, zegt Alex De Ridder.

PMV biedt ondersteuning aan voor alle types van bedrijven: van zelfstandigen, over starters, groeibedrijven, kmo’s, tot en met grote ondernemingen met internationale ambities. Dat kan gebeuren via verschillende manieren: een intrede in het kapitaal, leningen en waarborgen. Ook het doel van die ondersteuning verschilt: opstart, groei, overname, internationalisatie…

Innovatief

“Een stuk van onze werking doen we op basis van een ondersteuning op maat bij de grotere ondernemingen. Maar het merendeel van de financieringen realiseren we via de standaardformules,” zegt Alex De Ridder.

De beoordeling gebeurt door interne én externe experten. Alex De Ridder: “PMV mikt daarbij op innovatieve projecten. Dat wil nog niet zeggen dat het bedrijf iets volstrekt nieuws op de markt wil brengen. Het kan ook gaan om bestaande producten of diensten die een nieuwe dimensie krijgen en op die manier vernieuwing brengen.”

Maatschappelijke impact

PMV kijkt niet alleen naar economisch verantwoorde dossiers. “We hebben ook een maatschappelijke opdracht: wij durven het aan te investeren in dossiers waar de private markt zeer kritisch en terughoudend naar kijkt — bijvoorbeeld omdat ze risicovol zijn — maar die toch belangrijk zijn voor Vlaanderen. Denk aan biotech-bedrijven, bijvoorbeeld”, zegt Alex De Ridder.

Dat we 11.000 dossiers behandelen, kan alleen omdat we een zestal standaardformules hebben uitgewerkt met heel duidelijke regels.

“Dat we 11.000 dossiers behandelen, kan alleen omdat we intussen een zestal standaardformules hebben uitgewerkt met heel duidelijke regels. Dat maakt de beoordeling van de aanvraag een stuk eenvoudiger. Maar het resultaat is ook erg zwart-wit”, zegt accountmanager Alex De Ridder.

Lees het volledige artikel in het maartnummer van Ondernemen.