illustratie: geldkraan wordt dichtgedraaid

Banken geven minder krediet

“Het belooft nog een moeilijk jaar te worden. Naar aantal faillissementen gemeten, lijkt er nog niet veel veranderd in het algemeen economisch klimaat. De rente op bedrijfskredieten is nog niet gedaald”, zo zegt Geert Janssens, hoofd­econoom van ETION.

"De rentedalingen van de ECB, waar reikhalzend naar wordt uitgekeken, verwacht ik eerder voor de tweede helft van het jaar. Het effect daarvan zal zich trager manifesteren dan eerst gedacht. Dat komt doordat de kerninflatie hoog blijft en de gewone inflatie terug aantrekt als gevolg van hogere energieprijzen en de loondruk."

De kredietbarometer van de Nationale Bank staat nog altijd op zijn laagste peil sinds 2008.

De ECB heeft in haar kredietbarometer overigens recent een verdere verstrakking genoteerd. Banken zeggen zelf dat ze nog iets meer terughoudend zijn geworden met het verlenen van krediet. De banken verwachten tijdens het eerste kwartaal nog geen beterschap. Omdat bedrijven ook zelf hun vraag naar kredieten hebben teruggeschroefd, valt het qua kredietschaarste nog enigszins mee. Toch lag de totale weigeringsgraad voor kredieten aan kmo’s in de eurozone tijdens het laatste kwartaal van 2023 op 16 procent. De kredietbarometer van de Nationale Bank staat nog altijd op zijn laagste peil sinds 2008.”

Ondernemers maken zich zorgen

Steeds meer bedrijfsleiders maken zich dan ook zorgen over de financiering van hun bedrijf. 42% van de ondervraagden in de enquête van CRiON en ETION van eind 2023 geeft dat aan. Ze zijn vooral bezorgd over het investeringskrediet, maar ook over werkkapitaal. De belangrijkste oorzaak van die bezorgdheid is de stijging van de rentevoeten en de vraag naar bijkomende waarborgen.

“Bedrijfsleiders maken zich dan wel zorgen over hun verhouding met de bank, het valt op dat ze anderzijds ook weinig informatie inwinnen bij de bank over hun situatie. De helft van de ondervraagden in onze enquête kende bijvoorbeeld niet de eigen rating bij de bank. Dat zou toch een eerste stap moeten zijn in het gesprek met een bankier. We stellen wel vast dat het aantal is verdubbeld ten opzichte van tien jaar geleden”, zegt Geert Janssens.

Lees het volledige artikel in Ondernemen, maart 2024.