Ethiek en krediet

Ethisch verantwoord invorderen richt zich op kwetsbare consumenten die schulden hebben. Met een nieuw instrument als MyTrustO kunnen zij zich concentreren op het betalen van de hoofdsom, zonder de extra kosten voor de invordering.

“MyTrustO is een nieuwe filosofie over het omgaan met schuld”, zo zegt gerechtsdeurwaarder Patrick Van Buggenhout. “We willen vermijden dat de kosten rond de schuldvordering uit de hand lopen. Bedrijven, ziekenhuizen of andere instanties die zich geconfronteerd zien met klanten die de rekeningen niet kunnen betalen, schakelen al snel een advocaat of een deurwaarder in om de factuur te innen. Ze vergeten daarbij dat daardoor de kosten heel erg oplopen. Statistisch gezien verhogen schulden tot 100 euro zo in één klap tot minimum 1.038 euro. Daarbovenop komt dat mensen met schulden vaak meer dan één schuld hebben. Bij elke bijkomende invordering lopen de kosten op en al heel gauw is het mathematisch onmogelijk dat iemand dat allemaal kan betalen.”

"In de concurrentiestrijd willen leveranciers liever hun bestaande klanten houden en dat kan ook door hen in een moeilijke periode tegemoet te komen."

Tussenpersonen

Schuldeisers moeten goed beseffen dat het geld dat nog kan gerecupereerd worden via invorderingsprocedures in de eerste plaats naar de tussenpersonen gaat zoals deurwaarders en advocaten. “Een ingevorderd bedrag van 10.000 euro komt misschien voort uit 1.500 euro aan oorspronkelijke schuld. In de meeste gevallen hebben de schuldeisers dus heel weinig baat bij een invorderingsprocedure.”

“Met MyTrustO hebben we een systeem in het leven geroepen om alle schuldeisers op te roepen om te stoppen met invorderen. Wij brengen alle schulden van één schuldenaar in kaart en zetten dat af ten opzichte van de inkomsten en bezittingen. Dat gebeurt door een gerechtsdeurwaarder die daarover een objectief en juridisch aanvaard document opstelt. Dat kan ook de basis zijn van een afbetalingsplan dat ook weer door de gerechtsdeurwaarder wordt opgevolgd. Op die manier zorgen we ervoor dat alle schuldeisers elke maand een stuk van het geld ontvangen. We streven er altijd naar om de volledige som af te betalen”, zegt Patrick Van Buggenhout.

Lees het volledige artikel in het oktobernummer van Ondernemen [PDF, 3 blz., 112 kB].