illustratie: hand reikt reddingsboei naar hand van iemand die wegzakt in papierberg

Ethische schuldenaanpak groeit snel

Het doet daarom nog eens een oproep naar bedrijven die zich willen profileren op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij kunnen zich kenbaar maken met het EVI-logo (Ethisch Verantwoord Invorderen) en zo te kennen geven dat ze openstaan voor een afbetalingsplan van MyTrustO voor klanten die problemen hebben om de factuur te betalen. Bedrijven kunnen zelf ook het initiatief nemen om openstaande bedragen op die manier terug te vorderen.

Waardebonnen

Nieuw is dat MyTrustO nu ook waardebonnen uitgeeft die deze bedrijven dan kunnen uitdelen in het eigen netwerk van medewerkers, familie en kennissen. Dat geeft degene die MyTrustO wil gebruiken een korting op het eerste onderzoek van MyTrustO.

Patrick Van Buggenhout: “Want ook wij moeten kosten aanrekenen voor onze werking. Met een opstartkost van 175 euro én een vergoeding voor het beheer van de maandelijkse afbetalingsregeling van 55 euro is dat heel erg bescheiden ten opzichte van de klassieke gerechts- en uitvoeringskosten zoals rechtsplegingsvergoeding, incasso- en gerechtsdeurwaarderskosten, schadebedingen, enzovoort. Die lopen snel op tot boven de 1000 euro. Daarenboven rekenen wij helemaal niets aan voor mensen die te weinig inkomsten hebben. Dat is het geval voor 83 procent van de dossiers die wij behandelen. In dat geval dragen wij de kosten en dat is ook de reden waarom MyTrustO nu nog een verlies kent dat door de aandeelhouders wordt gedragen. We nemen nu een aantal initiatieven om break-even te draaien. Wij blijven ook bij onze oorspronkelijke aanpak, waarbij de schuldeisers die meestappen in onze aanpak, daarvoor niet hoeven te betalen.”

Van de Brusselse gezinnen kent op dit ogenblik 48 procent maar één kostwinner.

Alle facturen in één afbetalingsplan

Het is heel duidelijk dat de klassieke aanpak van uitstaande schulden vaak uitdraait op exploderende kosten die een veelvoud zijn van het uitstaande bedrag. In een vorig artikel in Ondernemen (oktober 2017) ging het over een schuld van 7 euro die uitgroeide tot 1038 euro.

Mensen die in de problemen geraken, hebben dikwijls meerdere schulden en telkens komen er dan kosten bij. Het is dan mathematisch onmogelijk dat zij dat ooit kunnen terugbetalen. “Dat is net de essentie van MyTrustO. Wij zullen al die uitstaande facturen van die schuldenaar onder één dossier beheren en via één afbetalingsplan de schulden van alle schuldeisers wegwerken. In de acht jaar dat ik hiermee bezig ben, heb ik vastgesteld dat de mensen met schulden dat zelf ook willen: zij willen betalen. Maar dat kan alleen als ze de klassieke hoge kosten vermijden. En met onze aanpak maken we dat ook mogelijk.”

Lees het volledige artikel in het maartnummer van Ondernemen.