Kleurrijke mannetjes slaan de handen op elkaar

Stakeholderengagement

Stel dat een kind aan honderd bedrijfsleiders zou vragen wat een bedrijf precies doet. Wat zou dat opleveren? Wellicht heel uiteenlopende antwoorden. Want een bedrijf doet veel. Het voorziet mensen van voeding, gebruiksproducten, diensten, advies,... Het verwerkt, verkoopt, werft aan, ontslaat, innoveert, fusioneert,… Het maakt mensen nieuwsgierig, boos, tevreden, verrast, opstandig of verrukt. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Wat eruit blijkt, is dat het doen en laten van een bedrijf niet alleen een invloed heeft op het bedrijf zelf. Het staat op vele manieren in verbinding met een gemeenschap waarin diverse belangen en verwachtingen leven. Stakeholderengagement gaat over het integreren van die belangen in ondernemerschap en organisatieontwikkeling.

Met deze beleidsnota willen we het stakeholdermanagement naar een strategisch niveau te tillen. Immers, hoe meer een onderneming erin slaagt belangrijke maatschappelijke verwachtingen in te lossen, hoe beter ze op lange termijn zal kunnen presteren. Een goede relatie met de relevante stakeholders kan daarbij helpen de strategie juist te bepalen. Stakeholderbelangen en de belangen van het bedrijf worden zo samen geoptimaliseerd. In die visie worden stakeholders niet louter als dialoogpartners beschouwd, maar veeleer als strategische partners voor duurzaam en succesvol ondernemerschap. Stakeholderengagement, met stakeholderdialoog als uitgelezen instrument, reikt de sleutels hiertoe aan.