Cover boek Waardevol werkloos

Nieuw boek van ETION-hoofdeconoom

Technologische vooruitgang heeft altijd al doemscenario’s opgeroepen. Nochtans leidden automatisering en robotisering steeds tot meer jobs en meer welvaart. In zijn jongste boek schetst Geert Janssens aan de hand van enkele toekomstscenario's de randvoorwaarden die bepalen of het deze keer anders zal zijn.

In zijn nieuwste telg ‘Waardevol Werkloos’ onderzoekt Geert Janssens de maatschappelijke gevolgen van digitalisering, robotisering en artificiële intelligentie.

Heel wat ondernemers zijn er niet eens uit wat digitaliseren voor hun bedrijf betekent.

De hoofdeconoom van ETION kadert mogelijke evoluties in vier mogelijke scenario’s. Gaat alles gewoon zijn gangetje? Moeten we ons voorbereiden op levenslang leren of laten we toe dat robots het werk van de mens overnemen? Gaat het zover dat slimme machines ook de verantwoordelijkheid van de mens overnemen?

In een genuanceerd en onderbouwd betoog onderzoekt Geert Janssens de mogelijke gevolgen voor arbeid en economie. Het boek leest vlot en is uitermate toegankelijk, ook voor niet-economen.