Onze demografische toekomst!

In ETION’s Flight to the Future schetste Charles Goodhart een panoramisch beeld van enkele demografische trends die op het punt staan ​​scherp te keren.

Inzetten op talenten van kwetsbare jongeren

Als kind had Nick De Ridder weinig toekomstperspectieven. .Met zijn vzw Rebron begeleidt hij kwetsbare jongeren naar opleidingen en de arbeidsmarkt, zodat ze hun weg in de samenleving vinden.

De utopie van de perfecte match

Doordenker van Nathan Van Camp (Ondernemen, december 2022)
Door onophoudelijke innovatie zijn er vandaag steeds nieuwe competenties nodig om onze organisaties te laten functioneren en groeien. Dit vergt geen beleid van dwang en verplichting, maar een dat gericht is op permanente omscholing en bijscholing.

Themagroep Dwarsdenkers (Oost-Vlaanderen)

Je hebt mensen die steeds de geëffende paden bewandelen en je hebt mensen die tegen de stroom durven ingaan. Je hebt mensen die altijd in hun eigen gelijk blijven staan en mensen die tegenspraak opzoeken en zelfs omarmen. Kortom, je hebt denkers en je hebt dwarsdenkers.

Ondernemerstafel: Saskia Lips over de war for talent

De arbeidsmarkt staat onder hoogspanning. Aantrekken van vers talent is aartsmoeilijk dezer dagen. Dus wordt vasthouden van straffe medewerkers dubbel zo belangrijk! Een auto van de zaak of andere extralegale voordelen? Daar lok je alleen nog huurlingen mee, die je bedrijf verlaten zodra een ander meer biedt.

Er zit een witte raaf in iedereen

Met de juiste opleiding en ondersteuning haal je de witte raaf in elke medewerker naar boven. Ook wanneer die 'creatieve toekan' of 'behendige antilope' op het eerste gezicht niet de perfecte match is met je vacature. Dat is de hoofdboodschap van de nieuwe werkgeverscampagne van VDAB waarin dieren de hoofdrol spelen.

Waar blijven de robots?

Enkele jaren geleden leek het erop dat robotisering en digitalisering zo'n vaart gingen nemen dat we stilaan moesten vrezen voor een maatschappij zonder werk voor de mens. Maar zo snel is dat niet gelopen. Geert Janssens legt in deze video uit waarom.

Whitepaper Verloning

Kathelijne Verboomen van Acerta Consult gaat dieper in op de huidige trends en geeft tips voor een motiverend loonbeleid. Want hoewel loon op zich niet motiveert, is een motiverend loonbeleid wel een extra troef in een krappe arbeidsmarkt.

Bijna 8 op de 10 kmo’s wil werk­week van 4 dagen niet invoeren

De vierdagenwerkweek, zoals de Arbeidsdeal van de federale regering voorstelt, krijgt weinig bijval vanwege kmo-bedrijfsleiders. Dat blijkt uit een gezamenlijke bevraging van ETION, hr-dienstenbedrijf Acerta en VKW-Limburg bij 500 bedrijfsleiders.

Arbeidsdeal: flexibel werken

De bedoeling van de arbeidsdeal is om zo veel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. De nadruk ligt op flexibiliteit voor werkgevers én werknemers. In deze video zoomt Acerta in op de balans tussen werk en privéleven en in het bijzonder op de vierdagenwerkweek en de wisselende werkregimes.