werknemers steken hand omhoog voor akkoord

Financiële participatie in de strijd om talent

Zijn bedrijven waarvan medewerkers een significant deel van het kapitaal in handen hebben, beter gewapend in de strijd om talent? Eigen onderzoek suggereert alvast een positieve link tussen een participatieve aanpak en het behoud van talent.

Tijdens een digitale internationale ronde tafel op 8 juni, die ETION organiseert voor de Internationale Associatie voor Financiële Participatie (IAFP), gaan we dieper in op dit vraagstuk. We zoeken uit of financiële participatie een verschil maakt bij het aantrekken en/of behouden van medewerkers? Ook de overdracht van de onderneming aan medewerkers komt aan bod als een mogelijke strategie om de continuïteit van het bedrijf te verzekeren.

Huidige eigenaars zijn steeds vaker bereid om een significant deel van het aandelenkapitaal open te stellen.

Sterke correlatie

figuur 1: effect van participatie op retentie
 

Uitgangspunt is eigen onderzoek, gebaseerd op enquêtes die ETION i.s.m. Acerta afnam. Daaruit blijkt een sterke correlatie tussen het behoud van medewerkers enerzijds en een participatieve aanpak anderzijds. Meer dan 4 op 5 respondenten ziet hier een duidelijke link (figuur 1). Tijdens focusmomenten, waarop de resultaten van het onderzoek werden besproken, bleek dat financiële participatie regelmatig aan bod komt tijdens sollicitatiegesprekken. Huidige eigenaars zijn steeds vaker bereid om een significant deel van het aandelenkapitaal open te stellen voor sleutelmedewerkers en schaars talent. Binnen ondernemerskringen is dit een gespreksonderwerp geworden.

 

Strategische betrokkenheid

Ons onderzoek bracht ook een aantal elementen aan het licht die de relatie tussen participatie en retentie van medewerkers verklaren. De top 5 in figuur 2 belichaamt een coherente en consistente participatieve aanpak waarbij financiële en organisatorische aspecten elkaar onderling versterken.

Tabel top 5 versterkende factoren

In ondernemingen waar medewerkers een significant deel van het kapitaal in handen hebben, is het evident dat men betrokken is bij het tot stand komen van de doelstellingen van de organisatie alsook bij strategische discussies. Idem voor wat betreft het stellen van doelen en de wijze waarop het behalen ervan wordt beloond. Maar ook in ondernemingen waar slechts een beperkt percentage van het kapitaal in handen is van medewerkers, maakt een participatieve aanpak wel degelijk een verschil met het oog op retentie en motivatie.

Internationale rondetafel

De rondetafel van woensdag 8 juni (14.00– 17.30 uur) is volledig digitaal en biedt de gelegenheid om op een handige manier internationale ervaring uit te wisselen op basis van relevante bedrijfscases. Volgende ondernemingen zegden alvast toe om hun case voor te stellen:

  • EASI, IT-sector (België)
  • STEF, transportbedrijf (Frankrijk)
  • Holtmann, standenbouwer (Duitsland)

Naast deze cases is er ook input vanwege de deelnemers uit zowel Europa als de rest van de wereld.

Deelname is gratis maar vooraf inschrijven is verplicht. Voor meer info, mail naar geert.janssens@etion.be