Zijn de top-CEO lonen excessief hoog geworden?

Weinig thema's in het bedrijfsleven lokken meer discussie uit. De naakte bedragen spreken dan ook tot de verbeelding. Volgens de meeste recente cijfers bedraagt het mediane jaarloon van de Bel20 CEO's maar liefst 2,7 miljoen euro. Zijn die lonen buitensporig hoog? In deze video gaat Nathan Van Camp op zoek naar een antwoord.

Krijgt de CEO zijn verdiende loon?

Opinie van Nathan Van Camp (De Standaard, 9 januari 2023)
Excessieve CEO-lonen werken polarisering in de hand en zijn economisch contraproductief. Maar hoe ga je ermee om in een vrijemarkteconomie?

In 4 stappen naar een eerlijk loonbeleid

Een goed loonbeleid is de basis voor het behouden en aanbrengen van talent. In deze video gidst Acerta je in 4 stappen naar een eerlijk en concurrentieel loonbeleid.

Belonen in tweestromenland

In 2022 verdienden de CEO's van de Bel20-bedrijven gemiddeld 3,02 miljoen euro bruto, inclusief bonussen. Dat is ongeveer 43 keer zoveel als het mediane loon in België. Hoe komt het dat CEO’s zo veel meer verdienen dan hun medewerkers en is deze kloof wel te rechtvaardigen?

Het loontaboe

Over loon praten is nog steeds taboe op onze werkvloer. Toch zijn werknemers doorgaans sterk geïnteresseerd in de lonen van collega's. En niet enkel uit nieuwsgierigheid, want op die manier weten ze ook of hun eigen loon rechtvaardig is. In deze video geeft Nathan Van Camp meer uitleg.

Het gras is altijd groener op de loonbrief van mijn collega

Opinie van Nathan Van Camp
Mensen worden ongelukkig als ze denken dat hun collega’s meer verdienen. Eerlijke communicatie in het bedrijf helpt – als het loonbeleid er ook eerlijk is, tenminste.

De koopkracht­premie: hoe je in cisistijd toch je medewerker kan belonen

In deze video kom je meer te weten over de koopkrachtpremie. Kan elke werkgever de premie toekennen? Hoe zit het met de belastingen en de RSZ? En, wat kan de werknemer met die cheques doen? Acerta formuleert op al deze vragen een antwoord.

Welke impact heeft de bedrijfswagen op het nettoloon van je medewerker?

Een bedrijfswagen kan aantrekkelijk zijn als secundaire arbeidsvoorwaarde, maar het is belangrijk om goed te weten welke invloed dat heeft op het nettoloon van je medewerker. In deze video biedt Acerta inzicht over de verschillende aspecten die hierbij komen kijken.

Koen Denies over loontransparantie

In veel bedrijven is loontransparantie een taboe. Toch zijn er geleidelijk aan meer organisaties die over de individuele lonen communiceren. Dat doet ook het Antwerpse softwarebedrijf Teal Partners. Bedoeling is een rechtvaardig loonbeleid dat vertrouwen genereert en op die manier ook betrokkenheid van medewerkers stimuleert. Ondernemen sprak met oprichter Koen Denies.

Het loontaboe: tussen geheimhouding en transparantie

Op de werkvloer heerst er nog altijd een loontaboe. Ook de meeste werkgevers houden lie­ver vast aan loongeheimhouding. Toch is er een gestage evolutie naar meer transparantie in het loonbe­leid, schrijft Nathan Van Camp in zijn inspiratienota.