Workshop: Participatieve ondernemingsvormen

Een organisatie die haar medewerkers ziet als eigenaars, krijgt medewerkers die ook handelen als eigenaars. De meest voor de hand liggende middelen om mede-eigenaarschap te stimuleren, zijn medewerkers laten delen in de winst of het kapitaal van een onderneming.

Maar er zijn nog tal van andere mogelijkheden. Welke zijn voor jouw organisatie een haalbare kaart?

Over één zaak had David Cameron het wel bij het rechte eind

Opinie Van Geert Janssens (De Tijd, 22 november 2023)
Medewerkers die aandeelhouder worden van het bedrijf waarvoor ze werken, vertonen gedrag dat bijdraagt aan de groei van de productiviteit. Wat uit Amerikaans onderzoek al langer bekend was, blijkt nu ook in het Verenigd Koninkrijk. Met dank aan David Cameron.

Workshop: Participatieve ondernemingsvormen (2023)

Een organisatie die haar medewerkers ziet als eigenaars, krijgt medewerkers die ook handelen als eigenaars. De meest voor de hand liggende middelen om mede-eigenaarschap te stimuleren, zijn medewerkers laten delen in de winst of het kapitaal van een onderneming.

Maar er zijn nog tal van andere mogelijkheden. Welke zijn voor jouw organisatie een haalbare kaart?

Financiële participatie in de strijd om talent

Zijn bedrijven waarvan medewerkers een significant deel van het kapitaal in handen hebben, beter gewapend in de strijd om talent? Tijdens een digitale internationale rondetafel op 8 juni die ETION organiseert voor de Internationale Associatie voor Financiële Participatie (IAFP), gaan we dieper in op dit vraagstuk.

Financiële participatie

Inspiratiesessie participatief en coöperatief ondernemen

In een snel veranderende wereld zijn organisaties op zoek naar medewerkers die snel kunnen schakelen en zin voor initiatief aan de dag leggen. Hoe wek je zin voor eigenaarschap en ondernemingsgeest tot leven bij jouw werknemers?

De samenwerkende vennootschap

Wanneer medewerkers binnen een organisatie het stuur in handen nemen en architect worden van hun eigen job dan, worden ze een stukje ondernemer. Niet enkel intrapreneurship leeft, we zien ook steeds vaker medewerkers die de sprong wagen naar het zelfstandig ondernemerschap.

Participatief ondernemen op drie pijlers

Participatief ondernemen is een businessmodel waar we in het verleden vaak hebben naar verwezen. In deze bijdrage gaan we op zoek naar de drie pijlers die maken waarom dit model al dan niet succesvol is.

ETION-boek: Iedereen Eigenaar

Coöperatief ondernemerschap: meer dan ooit springlevend