3 tips voor recruiters in tijden van arbeidskrapte

Uit cijfers van Federgon blijkt dat 4,7% van de jobs niet ingevuld geraken. Hoe slaag je er als werkgever in om de juiste medewerkers aan te werven voor jouw organisatie? Acerta geeft drie tips.

Financiële participatie in de strijd om talent

Zijn bedrijven waarvan medewerkers een significant deel van het kapitaal in handen hebben, beter gewapend in de strijd om talent? Tijdens een digitale internationale rondetafel op 8 juni die ETION organiseert voor de Internationale Associatie voor Financiële Participatie (IAFP), gaan we dieper in op dit vraagstuk.

De businesscase van ‘inclusief werkgeven’

De arbeidskrapte op onze arbeidsmarkt is een blijver. In de vijver met de meest gegeerde vis, hooggeschoolde Vlamingen, bedraagt de werkzaamheidsgraad meer dan 88%. Bij de 25- tot 54-jarigen loopt die verder op tot 93%. Die vijver is met andere woorden leeggevist. De komende jaren verlaten babyboomers massaal de arbeidsmarkt. Het aantal jongeren dat klaarstaat om hen te vervangen, is onvoldoende. Daarnaast blijft de zogenaamde ‘mismatch’ inzake kwalificaties aan de orde. Ondernemingen doen al het mogelijke om het gebrek aan talent op te vangen.

Globale HR-trends met Peter Vermeulen (chief people officer TeleSign)

Door de krapte op de arbeidsmarkt is het lastiger dan ooit om talentvolle medewerkers aan te trekken en ervaren medewerkers aan boord houden. Wie spreekt van een war for talent overdrijft dus niet. In een digitale keynote licht Peter Vermeulen enkele cruciale HR-trends toe om talent te vinden en binden.

War for talent - gluren bij de buren

De schaarste op de arbeidsmarkt is de afgelopen maanden alleen maar verder toegenomen in West- en Oost-Vlaanderen. Ook in Nederland wordt het steeds moeilijker om nieuwe medewerkers te vinden.

Op 24 maart steken we de grens over naar Terneuzen en gaan we met onze noorderburen dieper in op de war for talent.

Tomas Quaethoven, arbeidsmarktexpert VDAB, analyseert de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt én belicht een aantal heersende tendensen.

Bijstand op uw weg naar inclusief ondernemen

Actief aan de slag met de hr-uitdagingen van 2020

Ontwikkel je eigen witte raaf

'Creatief met schaars talent'

Creatief met arbeidskrapte: 4 tips