Inzetten op talenten van kwetsbare jongeren

Als kind had Nick De Ridder weinig toekomstperspectieven. .Met zijn vzw Rebron begeleidt hij kwetsbare jongeren naar opleidingen en de arbeidsmarkt, zodat ze hun weg in de samenleving vinden.

Terugkeren is al wat herstellen

In ons land stevenen we af op een half miljoen langdurig zieken. Indrukwekkende cijfers, vindt Lode Godderis, hoogleraar arbeidsgeneeskunde (KU Leuven) en CEO van IDEWE.

Re-integratieplan: vragen én antwoorden in één document

Het re-integratietraject liefst als stimulans

Chronisch ziekteverzuim en re-integratie: het probleem kennen om het dan aan te pakken