Het re-integratietraject liefst als stimulans

De regering besliste sancties te nemen tegen werkgevers en werknemers die niet correct meewerken aan de re-integratie van langdurig zieke werknemers. Met het nieuwe beleid wenst de regering de re-integratie van langdurig zieken op de arbeidsmarkt te bevorderen. Kan beter vindt Dirk Wijns, director Acerta Consult.

Lees het volledige artikel op de website van Acerta.