Verzuim: preventief inzetten op aanwezigheid

Waarom is preventief inzetten op aanwezigheid belangrijk? Kristel Minten, senior HR consultant bij Acerta, geeft meer duiding in deze video.

Een veelvuldig zieke medewerker, ontsla je niet zomaar

Wat als je te maken hebt met medewerkers die heel vaak korte periodes afwezig zijn wegens ziekte? Of die veel korte en langere ziekteperiodes met elkaar afwisselen? Ontslag wegens veelvuldig ziek zijn is op zich niet uitgesloten maar voorzichtigheid is geboden. Katleen Janssens, legal consultant bij Acerta, legt in deze video uit waar je moet op letten bij een dergelijk ontslag.

Vakantiewetgeving verandert

Begin dit jaar gingen een aantal belangrijke wijzigingen aan de Belgische vakantiewetgeving in. Meer over die veranderingen kom je te weten in deze video van Acerta.

Nieuw traject medische overmacht

Wat als je langdurig zieke werknemer het werk niet meer kan hervatten? Acerta geeft duiding op de vraag die meerdere werkgevers zich stellen.

Wat moet u weten over de nieuwe arbeidswetgeving?

De afgelopen maanden is heel wat nieuwe arbeidswetgeving in werking getreden. Ellen Verstraete (Vandelanotte) werpt een blik op de belangrijkste nieuwigheden en wat dit voor u betekent.

Het ziektebriefje: hoe zit dat nu?

De wetgeving rond arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim is sinds 28 november 2022 gewijzigd. Maar hoe zit dat nu alweer met dat ziektebriefje? In deze video geeft Acerta duiding.

Gelukkige mensen zijn productiever en minder ziek

Tijdens een belevingstrip naar de Deense hoofdstad lieten de ETION-leden zich inspireren door het duurzame en toekomstgerichte van Kopenhagen. Ze praatten met bestsellerauteur Meik Wiking over het begrip hygge en alles wat de Denen tot de gelukkigste mensen ter wereld maakt!

Terugkeren is al wat herstellen

In ons land stevenen we af op een half miljoen langdurig zieken. Indrukwekkende cijfers, vindt Lode Godderis, hoogleraar arbeidsgeneeskunde (KU Leuven) en CEO van IDEWE.

VUB en Acerta: opvallend laag kort ziekteverzuim

Re-integratie van langdurig zieken lukt (nog) niet