Terugkeren is al wat herstellen

In ons land stevenen we af op een half miljoen langdurig zieken. Indrukwekkende cijfers, vindt Lode Godderis, hoogleraar arbeidsgeneeskunde (KU Leuven) en CEO van IDEWE.

VUB en Acerta: opvallend laag kort ziekteverzuim

Re-integratie van langdurig zieken lukt (nog) niet

Re-integratieplan: vragen én antwoorden in één document

Het re-integratietraject liefst als stimulans

Ziekteverzuim voorkomen en genezen

Chronisch ziekteverzuim en re-integratie: het probleem kennen om het dan aan te pakken