ontspannen jonge man in een strandstoel kijkt voor zich uit over de zee naar een eilandje

Vakantiewetgeving verandert

Begin dit jaar gingen een aantal belangrijke wijzigingen aan de Belgische vakantiewetgeving in. Als je ziek wordt tijdens je vakantie, dan worden die ziektedagen niet langer als vakantiedagen beschouwd. Verder kan je in bepaalde gevallen wettelijke vakantiedagen overdragen naar volgende jaren. Meer over die veranderingen kom je te weten in deze video.