werkneemster met hoofdpijn aan een bureau

Een veelvuldig zieke medewerker, ontsla je niet zomaar

Het ziekteverzuim van Belgische werknemers bereikte vorig jaar een recordhoogte van bijna 10% van de werktijd. Word je geconfronteerd met veel zieke werknemers? Dat is niet fijn, maar ziek zijn an sich kan geen reden zijn tot ontslag. Een werknemer kiest er immers niet voor om ziek te zijn.

Maar wat als je te maken hebt met medewerkers die heel vaak korte periodes afwezig zijn wegens ziekte? Of die veel korte en langere ziekteperiodes met elkaar afwisselen? Kan veelvuldig ziek zijn wel een reden zijn tot ontslag? Dat is op zich niet uitgesloten maar voorzichtigheid is geboden. Katleen Janssens, legal consultant bij Acerta, legt in deze video uit waar je moet op letten bij een dergelijk ontslag.