ontmoeting tussen 3 vrolijke jonge vrouwen

Gelukkige mensen zijn productiever en minder ziek

Tijdens een belevingstrip naar de Deense hoofdstad lieten de ETION-leden zich inspireren door het duurzame en toekomstgerichte van Kopenhagen. Ze praatten met bestsellerauteur Meik Wiking over het begrip hygge en alles wat de Denen tot de gelukkigste mensen ter wereld maakt!

Meil Wiking


Meik Wiking is de CEO van het Deense The Happiness Research Institute, een organisatie die zich profileert als een “onafhankelijke denktank die onderzoekt waarom sommige samenlevingen gelukkiger zijn dan andere.”

De missie is beslissers informeren over menselijk geluk. Het instituut wil subjectief welzijn onderdeel maken van het publieke beleidsdebat, om uiteindelijk de kwaliteit van het leven van burgers over de hele wereld te verbeteren. Zo onderzoekt de denktank o.m. hoe het komt dat sommige werknemers gelukkiger zijn dan anderen, waarom Denemarken het goed doet in de geluksranglijst, of hoe sociale media de kwaliteit van ons leven beïnvloeden.

Sommige landen zijn beter in het omzetten van rijkdom in welzijn, zoals de Scandinavische.

ETION: Kan ‘geluk’ worden gedefinieerd?

Meik Wiking: “Het kan. Eén definitie is: ‘de ervaring van vreugde, tevredenheid of positief welzijn, gecombineerd met het gevoel dat je leven goed, zinvol en de moeite waard is. En in ons Geluksmuseum in Kopenhagen kunnen we zien dat dat goed past bij wat mensen schrijven over wat hen gelukkig maakt. We hebben meer dan duizend antwoorden. Veel daarvan gaat over verbinding met andere mensen, veel over eten, maar één persoon schreef: ‘geluk is een grasmaaier van goede kwaliteit en een groot gazon om te maaien.”

ETION: Kan geluk objectief worden gemeten op individueel niveau?

“Het kan worden gemeten door subjectieve vragen te stellen over één persoon en over hoe die zich voelt over zijn of haar leven. En we kunnen zien dat dit correleert met objectieve metingen, waarvan we zouden verwachten dat geluk ermee verbonden zou zijn. Mensen zijn bijvoorbeeld gelukkiger aan het werk dan werkloos, gelukkiger als ze gezond zijn dan wanneer ze ziek zijn, gelukkiger rijker dan armer, gelukkiger in een relatie dan alleenstaand, enz. En we kunnen zien dat gelukkigere mensen productiever en minder ziek zijn.”

ETION: En op maatschappelijk vlak?

“Ja. Doorgaans zijn ranglijsten zoals het World Happiness Report gebaseerd op een nationaal gemiddelde van de individuele antwoorden.”

ETION: Welke factoren zijn essentieel om iemand gelukkig te maken?

“Er zijn zoveel factoren. Over sommige hebben we geen controle, zoals genetica. We kunnen zien dat mensen min of meer gelukkig worden geboren. Of waar we worden geboren; de gelukkigste landen zijn meestal in Scandinavië en de minst gelukkige landen zijn, niet verwonderlijk, door oorlog verscheurde landen. En er is de factor leeftijd. We zijn meestal het gelukkigst als we jong zijn en als we oud zijn. Het ongelukkigst zijn we halverwege de veertig.”

Lees het volledige artikel in het decembernummer van Ondernemen.