Stijn Baert: Naar een steeds meer polariserende arbeidsmarkt

Fotograaf
Johan Martens

Stijn Baert ziet een dreigende trend naar polarisering op onze arbeidsmarkt. Kortgeschoolden zullen het steeds lastiger krijgen als de overheid en het bedrijfsleven niets doen om hen extra kansen te bieden. Bedrijven moeten hen de kans geven, de overheid moet hen aanmoedigen om die te grijpen.

Onze arbeidsmarkt ondergaat steeds meer de impact van technologie, automatisering en digitalisering, zo stelt Stijn Baert. De professor arbeidseconomie aan de Universiteit Gent zag aanvankelijk onderzoek dat erop wees dat vooral jobs voor kortgeschoolden zouden verdwijnen.

Polarisering

Maar Stijn Baert nuanceert: “De jongste jaren zien we meer onderzoek dat wijst op een polariserend effect. Technologie zou daar vooral de jobs voor middengeschoolden treffen. De taken voor laaggeschoolden kunnen organisaties bij hen laten, want er valt meer te besparen door taken van middengeschoolden te automatiseren. Het gevolg zou dan zijn dat het middensegment wegvalt. En dat zou dan een polariserend effect hebben met enerzijds jobs voor hooggeschoolden en anderzijds jobs voor in principe laaggeschoolden. Maar de kans is reëel dat de kortgeschoolden het slachtoffer worden van een laddereffect.”

"De kans is reëel dat de kortgeschoolden het slachtoffer worden van een laddereffect.”

Middengeschoolden zien zich misschien verplicht een stapje naar beneden te zetten en gaan kortgeschoolden verdringen. Bijgevolg zou het kunnen dat de digitalisering per saldo geen banen kost, maar wel in de categorie van lagergeschoolden. Stijn Baert: “We zien trouwens ook dat de werkzaamheidsgraad stijgt, maar als je analyseert per opleidingsniveau, zie je dat dat amper geldt voor kortgeschoolden. In Wallonië ging die categorie er zelfs op achteruit gedurende de voorbije legislatuur. De laagst geschoolden aan boord houden wordt dus een belangrijke uitdaging.”