Groep werknemers die samen lachen

Participatief ondernemen

De doorsneevisie ziet de onderneming als een aaneenschakeling van contracten (arbeid, verkoop, service,…) en is vanuit praktisch oogpunt zeer  waardevol. Maar wat gebeurt er wanneer we deze visie zouden opentrekken naar een samenwerkingsmodel?

Ook een onderneming is een gemeenschap van belanghebbenden. In deze nota gaan we na hoe medewerkers, als een bijzondere groep van belanghebbenden, meer betrokken kunnen worden bij de onderneming. Dat kan door ze inspraak en medeverantwoordelijkheid te geven. De kers op de taart is financiële betrokkenheid die een diepgaande geest van mede-eigenaarschap tot leven kan wekken. Deelname in de winst of het kapitaal door een brede groep van medewerkers is in ons land evenwel eerder uitzondering dan regel.