Inspiratienota over omgaan met dilemma's

Deze inspiratienota zoomt in op de omgang met ethische keuzes in organisaties. Dat is nodig, want de morele lat komt voor bedrijven steeds hoger te liggen in een complexe, diverse samenleving die zich waardenbewuster opstelt in haar relatie tot organisaties. Zoals in consumptiegedrag of de keuze voor een werkgever.

Een missieverklaring of een waardencharter helpen richting te geven aan de morele koers van een organisatie, maar volstaan niet wanneer waarden in conflict komen. Wanneer ethische waarden in een situatie of keuze onverenigbaar zijn, is er sprake van een moreel dilemma. Het zijn situaties waarin je onvermijdelijk moet kiezen tussen waarden, zoals tussen duurzaamheid en rentabiliteit.

Al te vaak worden dilemma’s op een louter rationele manier aangepakt. In deze nota presenteren we een model dat ook de rol van intuïties en emoties in acht neemt in de omgang met morele oordeelsvorming.