Half man half robot

De maakbare medewerker

De tewerkstellingsmotor van de Belgische arbeidsmarkt draait dermate snel dat vacatures alsmaar vaker niet ingevuld geraken. Het is een bekend gegeven dat tal van fricties de inzetbaarheid van doelgroepen bemoeilijken. De golf van digitalisering en automatisering komt daar nu bovenop. Die werkt de flexibilisering van onze arbeidsmarkt in de hand maar biedt tegelijk ook nieuwe tewerkstellingskansen.

Gegeven de lage mobiliteit op onze arbeidsmarkt, zullen bedrijven in hun zoektocht naar talent creatief moeten te werk gaan. Dat kan door water in de wijn te doen maar ook door in te zetten op de maakbaarheid van de medewerker. Arbeidsmarkt 4.0 is een zaak van durven denken en dat vraagt dat men oog heeft voor het onontgonnen talent binnen de organisatie maar tegelijk via opleiding werkt aan een ‘rematching’ in functie van nieuwe functievereisten.

Co-sourcing, loonoverleg op ondernemingsniveau en een aangepast kader van statuten (Cf. intrapreneurship) zijn welgekomen hulpmiddelen om die uitdagingen waar te maken.