visueel beeld van AI en ChatGPT in mensenhand

Artificiële intelligentie creëert reële groei

De voorbije week was de technologiewereld in de ban van het lot van Sam Altman. Altman is het menselijk brein achter ChatGPT, het platform voor artificiële intelligentie dat een jaar geleden, bijna dag-op-dag, werd opengesteld voor het grote publiek.

Het gedoe rond Sam Altman had alles te maken met zijn onverwachte ontslag bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Dat ontslag heeft geleid tot een felle machtsstrijd waarbij tot nu toe Microsoft als grote winnaar uit de bus komt. De Amerikaanse softwaregigant is medeaandeelhouder van OpenAI en wou absoluut dat Altman terug in dienst zou worden genomen. Zo geschiedde inmiddels. Niet iedereen vindt dat een goede zaak. Het gerucht gaat dat Altman zich te weinig aantrekt van de mogelijke gevaren van AI en te veel focus legt op snelheid van ontwikkeling. Met de hete adem van concurrenten als Google en Meta (het bedrijf achter Facebook) staat er immers veel op het spel.

Angst

Wanneer technologie primeert op de mens, ontstaan snel allerlei angstbeelden. Zeker nu ook creatieve en artistieke beroepen niet langer buiten schot blijven, bestaat de vrees dat de mens binnenkort overbodig wordt. Voorlopig is die angst ongegrond. De machine heeft de mens nog altijd nodig om functioneel te kunnen zijn. Artificiële intelligentie heeft heel veel moeite met het begrijpen van de context en heeft het niet zo begrepen op onzekerheid, een kenmerk van de wereld waarin wij leven. Het is een veilige gok om te stellen dat artificiële intelligentie nog voor geruime tijd complementair zal blijven aan de mens.

Het schaarser wordend menselijk talent vervangen door machines, is geen bedreiging maar een economische en demografische opportuniteit.

De angst is ook ongegrond als gevolg van de demografie. In bijna alle Westerse landen daalt de beroepsbevolking de komende decennia drastisch. Voor velen klinkt dit tegendraads, maar schaarser wordend menselijk talent vervangen door machines, is geen bedreiging maar een economische en demografische opportuniteit. Alleen al om die reden heeft AI de potentie om onze welvaart te verhogen. Een kenmerk van AI is dat het onze productiviteit en efficiëntie kan opdrijven. Die situeren zich in de ordegrootte van 1 procent extra economische groei per jaar. Dat is drie keer meer dan de extra groei door de robotisering van de jaren 1990.

Uitdaging

Een hogere productiviteit betekent per definitie dat er meer welvaart is voor iedereen. De uitdaging is om die welvaart voldoende te verdelen zodat wordt vermeden dat te veel mensen of groepen achterblijven. De geschiedenis leert dat op die manier sociale onrust kan worden vermeden. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat het samenspel tussen mens en technologie plaatsvindt in een maatschappelijk verantwoordelijke context zodat ook artificiële intelligentie kan bijdragen tot reële economische groei. En uiteraard via die weg tot meer welzijn voor iedereen.