illustratie vis zwemt tegen de sroom in

Themagroep Dwarsdenkers

Reeks van vier dinersessies waarin je in gesprek gaat met inspirerende mensen die een tegendraadse visie hebben. Voor dwarsdenkers die tegenspraak opzoeken!

Themagroep Dwarsdenkers

Info

Je hebt mensen die steeds de geëffende paden bewandelen en je hebt mensen die tegen de stroom durven ingaan. Je hebt mensen die altijd in hun eigen gelijk blijven staan en mensen die tegenspraak opzoeken en zelfs omarmen. Kortom, je hebt denkers en je hebt dwarsdenkers.

Tijdens vier gemoedelijke dinersessies ga je in gesprek met inspirerende mensen die een tegendraadse visie hebben op brandend actuele economische, politieke, maatschappelijke en technologische evoluties. Evoluties die ons als ondernemer en als burger aanbelangen, maar waarvan de betekenis nog niet altijd onmiddellijk duidelijk is.

We serveren jou vier pure en open tafelgesprekken, zonder presentatie, die je dominante denkkader wel eens ondersteboven zouden kunnen halen.

  • 4 oktober 2023: Tijl De Bie, professor artificiële intelligentie aan de UGent en initiatiefnemer van het Wintermanifest. Hij zal vanuit een kritische blik met ons in gesprek gaan over het gevoerde beleid tijdens de COVID-19-pandemie. Hij pleit in diverse media voor een echte evaluatie van de gekozen strategie met het oog op een meer gebalanceerde aanpak tijdens toekomstige pandemieën.

  • 15 november 2023: Rik Torfs, professor em. Kerkelijk Recht, voormalig rector KU Leuven, ex-senator en opiniemaker. Hij zal met ons hebben over zijn recent boek Tijdgeest, waarin hij op zoek gaat naar wat het betekent om de tijd waarin we leven te begrijpen. Vanuit dit perspectief gaat hij in op thema’s als de vrijheid van meningsuiting, het geloof in de wetenschap en de kracht van slachtofferschap.

  • 1 februari 2024: Philippe Van Parijs, econoom, filosoof en wereldvermaarde promotor van het basisinkomen. Hij is hoofd van de Hoover Leerstoel in economische en sociale ethiek aan de UC Louvain en gastprofessor aan Harvard University, Oxford University en KU Leuven Met deze zestalige polyglot en ‘Brusseleir’ pur sang gaan we in gesprek over de politieke toekomst van België.

  • 13 maart 2024: Griet Vandermassen, filosofe en genderwetenschapper aan de UGent en columniste bij De Standaard. Met haar boek Dames voor Darwin. Over feminisme en evolutietheorie deed ze heel wat stof opwaaien omdat het een pleidooi is voor een feminisme dat meer rekening houdt met inzichten uit de biologische en evolutionaire wetenschappen.

Programma
datum uur spreker
woensdag 4 oktober 19:00-22:00 uur Tijl De Bie
woensdag 15 november 19:00-22:00 uur Rik Torfs
donderdag 1 februari 19:00-22:00 uur Philippe Van Parijs
woensdag 13 maart 19:00-22:00 uur Griet Vandermassen
Waar
Wanneer
-
Praktisch
Prijs
€1.100 € (excl. btw) voor het traject van 4 sessies
Kosteloos annuleren
10 werkdagen
Contact
Ilse Lanzilotta

Ilse Lanzillotta

03 829 25 25