Sister Helen Alford

Economen klappen uit de biecht

Sister Helen Alford gaat in gesprek met Geert Janssens over de uitdagingen richting een eerlijker markteconomie, gebaseerd op solidariteit en vertrouwen. 

Economen klappen uit de biecht

Info

De vrije markt heeft ons de voorbije 250 jaren een ongeziene materiële welvaart gebracht. Ook het welzijn is erop vooruitgegaan. De vraag rijst wel of we in sommige domeinen niet te ver zijn doorgeschoten in de richting van de markt. Zo lijkt in de zorg het menselijke aspect soms ondergesneeuwd geraakt. Houdt de markt te weinig rekening met externe kosten of de gevolgen van handelen op lange termijn?

De Britse zuster Helen Alford wil ons wakker schudden. Paus Franciscus benoemde haar in april 2023 tot voorzitter van de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen. Hij lanceerde eerder, via zijn encycliek Laudato Si van 2015, om de economie op een meer verantwoorde manier te beheren en onze levensstijl te bevrijden van de slavernij van consumentisme.  En meer recent via de pauselijke brief Fratelli Tutti klinkt de wens naar een eerlijker markteconomie gebaseerd op solidariteit en wederzijds vertrouwen, waarin menselijke waardigheid opnieuw centraal staat.

Sister Helen Alford gaat hierover in gesprek met ETION-hoofdeconoom Geert Janssens. Ze geeft ook wat meer uitleg over het project ‘Economy of Fransesco, een wereldwijd opgezet project van paus Franciscus om jongeren een pact te laten sluiten dat de wereldeconomie revolutionair moet veranderen.

ETION organiseert dit gesprek in samenwerking met Logia (Engelstalige sessie).

Programma
19:30 uur onthaal
20:00 uur gesprek met Sister Helen Alford
21:00 uur napraten met hapje en drankje
22:00 uur einde
Waar
Centrum Eenheid, Wezemaal

Centrum Eenheid
Aarschotsesteenweg 381
Wezemaal

 

Wanneer
-
Praktisch
Prijs
€ 95,00 (excl. btw)
Kosteloos annuleren
4 werkdagen
Contact
Britt De Weirdt

Britt De Weirt

03 829 25 25
Partner(s)
Spreker(s)

Sister Helen Alford

Zuster Helen Alford (°1964) behaalde een diploma handelsingenieur aan Cambridge University.  In 1994 trad ze in bij de dominicanessen van Sint-Catharina van Siena. Ze doceert economie & ethiek en de geschiedenis van het christelijk sociaal denken aan de Pauselijke Universiteit van St. Thomas van Aquino in Rome, beter bekend als het Angelicum. Een inspirerend denker met talrijke publicaties over managementtheorie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Geert Janssens

hoofdeconoom - expert participatief ondernemen
ETION

Geert Janssens (1968) publiceert rond macro-economische onderwerpen en bedrijfseconomische vraagstukken. Hij is een kritisch denker over o.a. digitalisering en duurzaamheid. Als expert en pleitbezorger van participatief ondernemen helpt hij ondernemingen op weg naar hedendaagse businessmodellen gebaseerd op gedeeld leiderschap. Daarnaast is hij bestuurder in de non-profit. Hij is auteur van de boeken Waardevol werkloos, De muizenval, De bewuste belegger en Iedereen eigenaar.