Sister Helen Alford

Sister Helen Alford

Zuster Helen Alford (°1964) behaalde een diploma handelsingenieur aan Cambridge University.  In 1994 trad ze in bij de dominicanessen van Sint-Catharina van Siena. Ze doceert economie & ethiek en de geschiedenis van het christelijk sociaal denken aan de Pauselijke Universiteit van St. Thomas van Aquino in Rome, beter bekend als het Angelicum. Een inspirerend denker met talrijke publicaties over managementtheorie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.