Podcast: Hoe kunnen waarden organisaties leiden?

Waar staan organisaties voor? Door welke waarden laten ze zich leiden? Wat is hun ‘purpose’ — hun grotere doel? Hoe willen ze een verschil maken voor de maatschappij en een bijdrage leveren aan een betere toekomst?

Thema-uitgave: Een economie van de hoop

Kunnen we de coronacrisis aangrijpen om de economie menselijker, ecologischer, socialer en dus hoopvoller te maken?

Corona maakt waarde van werk zichtbaar

De paradox van windowdressing

De mensen zwoegen door een misverstand

Staat van ontbinding

Podcast met Jochanan Eynikel over 'Check-In'

Podcast met Jochanan Eynikel over zijn boek Check-In

Nieuw ETION-boek: Check-In

Bedrijf zoekt betekenis