Cover 'Een economie van hoop'

Thema-uitgave: Een economie van de hoop

De politieke, publieke en persoonlijke omgang met het virus COVID-19 pauzeerde globaal de economie en het sociaal-culturele leven. In plaats van business as usual prioriteit te geven, wil de Trends Leerstoel Economie van de Hoop nadenken over een economie van de hoop: een economie die niet louter zo snel mogelijk rijk worden als hoofddoel heeft, maar meer kan zijn door hoop te bieden.

Een speciale redactie van de Trends Leerstoel, Streven Vrijplaats en UCSIA publiceerde daarom een themanummer dat hoopvolle perspectieven op de economie van morgen samenbrengt. De redactie vroeg een aantal prominente essayisten en bedrijfsleiders, jong en oud, om hun ideeën over een economie van de hoop neer te pennen.

Hoe ziet een economie van de hoop eruit? Hoe kunnen we de coronacrisis aangrijpen om de economie menselijker, ecologischer, socialer en dus hoopvoller te maken? Kan hoop een strategie zijn of dienen we eerder pessimist te zijn? Welke verschillende bronnen van hoop zijn er?

ETION werkte mee aan deze uitgave met een artikel van Jochanan Eynikel over het raakvlak tussen de economie van de hoop en de betekeniseconomie en een getuigenis van Bart De Smet, voorzitter van het ETION-klankbord Leiderschap, over hoop en leiderschap in tijden van crisis.

  • Het themanummer over de economie van de hoop kan je hier vrij downloaden

.