Moderne Monetaire Theorie: de praktijktoets

MMT stelt dat schulden ook kunnen worden voldaan met het drukken van nieuw geld. Dit is te mooi om waar te zijn. MMT is echter veel meer dan een geldpers. De theorie laat ons door een andere bril kijken naar de werking van ons huidig macro-economisch systeem. Deze inspiratienota is geen pleidooi om MMT in te voeren, maar geeft enkele aanzetten om er iets uit te leren.

Is een tweede verblijf fiscaal nog interessant?

Wie op vandaag een tweede woning koopt om te verhuren wordt al zwaarder belast. Zo is in Vlaanderen het registratierecht sinds 1 januari 2022 gestegen van 10% naar 12%. Daarnaast is het wel mogelijk om het federale voordeel voor langetermijnsparen toe te passen op de kapitaalaflossingen (een belastingvermindering van 30% op een maximaal bedrag van 2.350 euro) en een interestaftrek (op de onroerende inkomsten). Men sprak erover om dat fiscaal voordeel af te schaffen, maar het voorstel werd niet weerhouden in het laatste federale begrotingsakkoord.

MMT legt fundamentele vraagstukken bloot

Kaaiman voor iedereen

De digitale race naar de bodem

Fiscale rechtvaardigheid op buikgevoel

Basisinkomen: het zijn de details die tellen

Mensen willen werken, basisinkomen of niet

Oordeel niet te snel over het basisinkomen

Basisinkomen: oordeel niet te vlug