Fiscale rechtvaardigheid op buikgevoel

Opiniebijdrage van Geert Janssens (De Morgen, 6 december 2017)

De discussie over een verlaging van de winstbelasting voor vennootschappen wordt te veel op buikgevoel gevoerd en te weinig met gezond verstand. Zo is het veel relevanter na te denken over de gevolgen van de digitalisering op onze economie. Die zet kleine landen weldra nog meer met de rug tegen de muur, ook op fiscaal vlak.

De druk op kleine landen om mee te gaan in een internationale trend van dalende tarieven inzake winstbelasting zal enkel groter worden. Daar gaat Bart Eeckhout in zijn standpunt aan voorbij.

De strijd is open

Je kunt een klein land niet verwijten dat het zijn karretje hangt aan een internationale trend. De strijd spitst zich nu eenmaal toe op het aantrekken of behouden van grote multinationale bedrijven. En daar maakt het tarief van de vennootschapsbelasting een groot verschil. Die strijd is open en wordt alsmaar transparanter gevoerd.

Dat de opbrengsten van de vennootschapsbelasting slechts het topje van de ijsberg zijn, blijft onderbelicht. Een groot, arbeidsintensief bedrijf dat nul euro winstbelasting betaalt, brengt via andere belastingen, lasten op arbeid en afgeleide toegevoegde waarde (voor kmo's) veel meer op dan wat een behoorlijke winstbelasting zou kunnen opleveren. Het betaamt vandaag niet langer om dat argument aan te halen. Lagere winstbelasting werkt in een gepolariseerde discussie als een rode lap op een stier, maar de echte toreadors zijn de potentieel veel grotere inkomsten.

"Lagere winstbelasting werkt in een gepolariseerde discussie als een rode lap op een stier, maar de echte toreadors zijn de potentieel veel grotere inkomsten."

Het tegenargument dat er geen verband is tussen lage bedrijfsbelastingen en een gunstig bedrijfseconomisch klimaat houdt niet noodzakelijk steek. Ten eerste, vooraleer er in ons land sprake kan zijn van 'lage' bedrijfsbelastingen moet er nog veel gebeuren. Ten tweede, de vraag is niet 'hoeveel beter' het klimaat wordt, maar 'hoeveel het kost' om niet mee te gaan in de trend van dalende tarieven. Dat die strijd op het einde van de rit misschien zinloos blijkt, is een discussie op een ander niveau.

Gelijker speelveld

Je kunt België verwijten dat het geen of te weinig inspanningen doet om die internationale trend in te dijken. Dat is een open vraag, maar met de huidige hervorming komt de regering alvast tegemoet aan de OESO-regels inzake erosie van de belastingbasis en creëert ze een gelijker speelveld door de invoering van een minimumbelasting. Ook voor de kmo's is deze hervorming een goede zaak. De operatie zou overigens budgetneutraal moeten zijn. Het rapport van het Rekenhof doet daarover nu serieuze twijfels rijzen.

Dat betekent niet dat de regering niet alsnog kan bijsturen. Zouden critici daarover niet wat ideeën kunnen aanreiken?

Copyright © 2017 De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden.