Workshop: sociaal overleg

Sociaal overleg. Vaak voelt het als een wettelijk opgelegde verplichting waaraan niet te ontsnappen valt. Maar als je het op een efficiënte en waardevolle manier organiseert, en kadert in een relatie van rechten en plichten, dan is er potentiële toegevoegde waarde mogelijk. Lijdzaam ondergaan, of actief managen, dat is de uitdaging!

Met deze workshop reiken we je handvaten aan om de sociale relaties binnen je organisatie optimaal in te zetten. En ben je helemaal voorbereid op de sociale verkiezingen in mei.

België kan niet de kersen pikken uit Deens sociaal model

Opinie van Geert Janssens (De Tijd, 30 juni 2022)
Het Deense sociale model kan een voorbeeld zijn voor België, maar het is een samenhangend geheel dat integraal toegepast moet worden.

Gert Peersman: Productiviteit!!!

Gert Peersman, econoom aan UGent, laat er overigens geen twijfel over bestaan: de automatische loonindexering is een slecht idee. En dat heeft veel te maken met timing. Gert Peersman: “Door ons systeem van automatische loonindexering stijgen bij ons de loonkosten net op het moment dat de inflatie begint op te lopen. We zagen al tijdens de oliecrisissen van de jaren ’70 wat er dan gebeurt.

Karl Marx en Adam Smith heruitvinden

Samen werken aan duurzame inzetbaarheid

Het QWERTY-model. Sociaal-economisch overleg in België

Deze paper is het eerste deel van een tweeluik naar het lentecongres in 2006 toe. Het sociaal overleg in België wordt hier onder de loep genomen. In de volgende nota trachten we via de analyse van enkele buitenlandse voorbeelden tot algemene besluiten en beleidsaanbevelingen te komen.