Betoging van vakbonden in Brussel tegen hogere prijzen

Het QWERTY-model. Sociaal-economisch overleg in België

Deze paper is het eerste deel van een tweeluik naar het lentecongres in 2006 toe. Het sociaal overleg in België wordt hier onder de loep genomen. In de volgende nota trachten we via de analyse van enkele buitenlandse voorbeelden tot algemene besluiten en beleidsaanbevelingen te komen.

Net zoals voor de rest van West-Europa, staat ook voor België een grondige versie van het sociaal-economisch overlegmodel voor de deur. De mistoestanden onvrijwillig gecreëerd door dit model en de povere resultaten op het vlak van de tewerkstelling leveren een eerder negatieve evaluatie van de resultaten va het Belgisch model op.