Mens en robot schudden de hand

Wijs omgaan met slimme technologie

De opkomst van slimme, autonome technologie verandert de verhouding tussen mens en technologie. Steeds meer is het de technologie die leert omgaan met de gebruiker in plaats van omgekeerd. Denken we maar aan robots en toepassingen op basis van artificiële intelligentie.

Deze evolutie opent een wereld van ongekende opportuniteiten. Tegelijk opent ze een debat met nieuwe ethische vraagstukken. Hoe ver laten we zelfstandig opererende technologie ons leven sturen? Wie is verantwoordelijk voor algoritmisch gestuurde beslissingen of fouten?

Hoe sterker technologie in ons leven ingrijpt, hoe meer nood aan morele verbeelding bij het ontwerp ervan. Waardengedreven innovatie draagt hiertoe bij door in het innovatieproces te anticiperen op de maatschappelijke en morele impact van innovaties. Met het WIN-Canvas werken we in deze inspiratienota een model uit dat hieraan tegemoetkomt.