Waarvoor heb je de CFO nog nodig?

Om waarde te creëren moet de financiële afdeling sneller dan vandaag weg evolueren van het transactionele werk. Er is nood aan een profiel dat data verwerkt, naar de toekomst kijkt en daarover goed communiceert. Professor Filip Roodhooft is niet zeker dat dat de CFO zal zijn.

“Als een CFO niet oppast, blijft hij straks over als de beheerder van de financiering van het bedrijf. Hij is dan alleen verantwoordelijk voor corporate governance. Zou dat geen zonde zijn?”

“Uit een recente enquête die we hebben uitgevoerd over de tijdsbesteding van CFO’s bleek dat zij zich heel sterk focussen op het ondersteunen van de strategische beslissingen van de bedrijfstop en op performance measurement. Op die manier willen zij extra toegevoegde waarde voor het bedrijf creëren. Maar tegelijk geven CFO’s toe dat op dit vlak nog veel verbetering mogelijk is."

"Eveneens geven ze aan dat automatisering en robotisering en het gebruik van big data en artificiële intelligentie in financiële afdelingen nog minder ver staat dan we soms verwachten. In die situatie vind ik het niet ondenkbaar dat andere afdelingen en ook externe dienstverleners grote happen uit de werklast van de CFO’s wegknippen”, zegt professor Filip Roodhooft van de KU Leuven en Vlerick Business School."

Lees het volledige artikel in het meinummer van Ondernemen [PDF, 3 blz., 569 kB].