Psychologisch eigenaarschap

ETION liet hoofdeconoom Geert Janssens en bedrijfsleider Bruno Vermote van Robaco aan het woord in een gedachtewisseling over psychologisch eigenaarschap. Beiden zijn experten vanuit hun invalshoek.

Wat moeten we ons bij psychologisch eigenaarschap voorstellen in het geval van Robaco?

Bruno Vermote: “Ik vertegenwoordig met mijn zus de derde generatie van Robaco, een toeleveringsbedrijf uit West-Vlaanderen voor de houtverwerkende nijverheid. We waren een logge locomotief die sedert 1961 in een bepaalde richting denderde. Die richting werd bepaald door mijn grootvader-stichter en mijn moeder. Toen we dat enkele jaren geleden wilden aanpassen aan de moderne noden in de markt en aan de wensen van een nieuwe generatie medewerkers — we wilden meer betrokkenheid en autonomie van deze mensen — kregen we af te rekenen met wat weerstand.”

"Je moet naar een wisselwerking waar mensen verantwoordelijkheid krijgen en die leren nemen." (Geert Janssens)

Betrokkenheid

Bruno Vermote: “Toch wilden mijn zus en ik het bedrijf op een andere, meer gestructureerde manier runnen. Daarvoor moesten we eerst en vooral de cultuur veranderen. Ik vroeg vaak aan de mensen wat ze zouden beslissen als het over hun eigen bedrijf zou gaan, maar kreeg eerst weinig respons. Men was dat niet gewoon. Toch beseften mensen langzaamaan dat ze deel uitmaken van een samenwerkend team. Stilaan groeide de betrokkenheid via kleine dingetjes.”

Bruno Vermote: “Vandaag voelen we dat we allen samen sterker zijn, nemen de mensen een deel van onze taken over en weten ze dat ze fouten mogen maken. Je mag betrokken mensen niet afstraffen op hun foutjes, want dan steken ze hun nek niet meer uit. Men mocht nu plots wel verantwoordelijkheid nemen en mee nadenken over de markt, de strategie en de te volgen procedures, in schril contrast met vroeger waar complexere issues werden doorgeschoven. Samen nadenken over procedures geeft meer kans op het gemakkelijker opvolgen ervan.”