Participatief ondernemen op drie pijlers

Participatief ondernemen is een businessmodel waar we in het verleden vaak hebben naar verwezen. In deze bijdrage gaan we op zoek naar de drie pijlers die maken waarom dit model al dan niet succesvol is.

Herman Van de Velde over medewerkersbetrokkenheid

Participatief werken via coöperatie

Psychologisch eigenaarschap

Psychologisch eigenaarschap: de kracht van betrokkenheid